کانون ایران شناسی

 • تاریخ تاسیس

  01 / 01 / 1397

 • مفهوم نام کانون

  ایران شناسی1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  ایران شناسی

توضیحات درباره کانون

...

مشاهده مجمع عمومی کانون

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه

شورای مرکزی

اساسنامه کانون

لیست فعالیت های کانون ایران شناسی

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)
1 پاکسازی محیط زیست و طبیعت گردی فرهنگی کانون 0 13 / 02 / 1398 4,000,000