کانون مهدویت

 • تاریخ تاسیس

  01 / 01 / 1397

 • مفهوم نام کانون

  مهدویت1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  مهدویت

توضیحات درباره کانون

...

مشاهده مجمع عمومی کانون

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه
1 مهلا حافظی زاده 00000
2 علی رضایی آدریانی

شورای مرکزی

اساسنامه کانون

لیست فعالیت های کانون مهدویت

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)
1 دعای ندبه مذهبی کانون 0 23 / 01 / 1398 500,000
2 سه شنبه های مهدوی مذهبی کانون 0 27 / 01 / 1398 1,500,000
3 نقد و تحلیل فیلم های آخرالزمانی مذهبی کانون 0 28 / 01 / 1398 2,000,000