کانون کانون دانشجویی1

 • تاریخ تاسیس

  28 / 01 / 1398

 • مفهوم نام کانون

  کانون دانشجویی11

 • محل فعالیت

  کانون دانشجویی1

 • موضوع فعالیت

  کانون دانشجویی1

توضیحات درباره کانون

دانشجویان متقاضی فعالیتهای فرهنگی می توانند از این قسمت برای ثبت درخواست و ارائه گزارش خود اقدام نمایند.

مشاهده مجمع عمومی کانون

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه

شورای مرکزی

اساسنامه کانون

لیست فعالیت های کانون کانون دانشجویی1

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)
1 کرسی آزاد اندیشی با موضوع انقلاب جنسی غرب و مسیر پیش رو در ایران فرهنگی کانون 0 17 / 02 / 1398 7,000,000