تشکل بسیج دانشجویی

 • تاریخ تاسیس

  01 / 01 / 1397

 • مفهوم نام تشکل

  بسیج1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  علمی، سیاسی و فرهنگی

توضیحات درباره تشکل

...

مشاهده مجمع عمومی تشکل

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه
1 حسن مهدوی طلب 09159632855

شورای مرکزی

اساسنامه تشکل

لیست فعالیت های تشکل بسیج دانشجویی

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)