انجمن علوم کامپیوتر

 • تاریخ تاسیس

  01 / 05 / 1392

 • مفهوم نام انجمن

  علوم کامپیوتر1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  فعالیت های مربوط به علوم کامپیوتر

توضیحات درباره انجمن

این انجمن علمی فعالیت های مربوط به علوم کامپیوتر را پیگیری می کند

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه
1 سید محمد امین خاتمی 09122512916

شورای مرکزی

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن علوم کامپیوتر

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)