انجمن مهندسی کامپیوتر

 • تاریخ تاسیس

  29 / 12 / 1396

 • مفهوم نام انجمن

  مهندسی کامپیوتر1

 • محل فعالیت

  خانه فرهنگ

 • موضوع فعالیت

  علوم کامپیوتر

توضیحات درباره انجمن

...

مشاهده مجمع عمومی انجمن

# نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دانشکده گروه آموزشی رشته مقطع تلفن همراه
1 مهدی علیزاده قوژدی

شورای مرکزی

رضا پودینه ( دبیر )

اساسنامه انجمن

لیست فعالیت های انجمن مهندسی کامپیوتر

# عنوان فعالیت نوع فعالیت ارگان شرکت کنندگان تاریخ برگزاری هزینه برگزاری (ریال)
1 آشنایی با لینوکس علمی انجمن 1 23 / 12 / 1399 1,500,000
2 لاراول علمی انجمن 2 06 / 09 / 1399 3,443,543
3 vue هنری انجمن 0 09 / 02 / 1400 10,000